<< Ga naar het overzicht

Waarom wordt de afvalstoffenheffing niet lager? Er wordt toch minder afval ingezameld en dat leidt toch tot minder kosten?

Nee, we hebben juist te maken met hogere kosten voor de verwerking van restafval. De belasting van de Rijksoverheid op de verbranding van restafval wordt namelijk steeds hoger. Dit jaar stijgt deze belasting met 150%. Dit betekent dat we - als we geen maatregelen zouden treffen - de afvalstoffenheffing hadden moeten verhogen. Die verhoging willen Lees meer »

2019-08-20T07:54:55+01:00