<< Ga naar het overzicht

Wat is restafval?

Restafval is al het afval dat niet gescheiden kan worden. Dat is vaak veel minder dan u denkt. Uit jaarlijkse onderzoeken blijkt dat nog 70% van het restafval uit waardevolle grondstoffen bestaat, die gescheiden kunnen worden. Wel restafval Vervuild papier (bijvoorbeeld door olie, vet). Aluminiumfolie (niet als verpakking). Luiers. Maandverbanden. Vlees- of visbakjes van piepschuim. Lees meer »

2020-01-07T12:20:50+01:00

Waarom heeft de grijze container voor restafval een chip?

Area heeft er bij de gemeente Emmen op aangedrongen om de grijze container voor restafval - die in het najaar van 2016 zijn uitgereikt - uit te rusten met een chip. Dit verzoek is gebaseerd op bedrijfseconomische redenen en uit oogpunt van milieu. Er zijn geen bestuurlijke motieven om de nieuwe restafvalcontainer uit te rusten Lees meer »

2017-12-07T09:21:47+01:00

Waarom wil Area deze chip?

Area wil haar bedrijfsvoering verbeteren en tegelijkertijd zo duurzaam mogelijk werken. Dit is ook wat de gemeenten van Area verwachten: hoge service tegen zo laag mogelijke kosten en meerwaarde creëren voor de regio. De chip is een instrument waarmee de inzamelroutes kunnen worden verbeterd. Stel: Area weet dankzij de chip dat gemiddeld 90 procent van Lees meer »

2017-12-07T09:21:47+01:00

Hoe ziet de chip eruit?

De chip is een sticker die links boven, verticaal, op de container is geplakt. Zowel op als ‘in’ de chip staat een code, deze code is gekoppeld aan het huisadres (nooit aan een naam/persoon). In de chip bevindt zich een herkenningsdeel (net als bij een bankpas), waardoor de inzamelauto van Area de container kan herkennen.

2017-12-07T09:21:47+01:00

Kan Area het gewicht meten van een container?

Nee, de inzamelauto’s van Area zijn niet uitgerust met een weegsysteem voor (mini)containers. Area kan het gewicht van een container dus niet wegen. Dat is ook niet de reden waarom de nieuwe restafvalcontainers een chip hebben. Area wil vooral informatie verkrijgen over het aanbiedpercentage in de gemeente Emmen.

2017-12-07T09:21:47+01:00

Wat doet de chip?

Bij de lediging herkent de inzamelauto van Area de container (op adresniveau), dankzij de chip. Hiermee verkrijgt Area informatie wanneer en waar restafvalcontainers in de gemeente Emmen worden aangeboden. Meten = weten: na verloop van tijd kan Area deze informatie gebruiken om de routes te verbeteren. Dit levert grotere routes op (efficiencyvoordeel) en minder brandstofgebruik Lees meer »

2017-12-07T09:21:47+01:00

Hoe privacygevoelig is de chip in de nieuwe grijze container?

De chip is gekoppeld aan een adres (objectgegevens) en niet aan een persoon (naam). De gegevens worden alleen voor de interne bedrijfsvoering gebruikt en zijn niet openbaar. Er wordt geen gebruik gemaakt van persoonsgegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Er is dan ook geen sprake van inbreuk op de privacy.

2017-12-07T09:21:49+01:00