PMD-verzamelcontainers voor hoogbouw centrum Emmen

In het centrum van Emmen heeft Area, in opdracht van de gemeente Emmen, enkele ondergrondse containers voor restafval bij hoogbouw omgebouwd tot PMD-container. Daardoor kunnen ook bewoners van appartementengebouwen in het centrumgebied hun Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD) snel en gemakkelijk inleveren. Op elke locatie blijft ten minste één verzamelcontainer voor restafval staan.

Brief en folder
Alle betreffende bewoners hebben hier destijds een brief en een folder over ontvangen. In de folder staat op een overzichtskaart aangegeven waar de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en PMD zich bevinden. Ook de sorteerstraten bij winkelcentra (voor het inleveren van glas, textiel, papier en pmd) staan op de kaart.

Wanneer
Per hoogbouwlocatie zijn de ondergrondse verzamelcontainers geschikt gemaakt voor het inzamelen van restafval én PMD. Bepalend was het moment waarop de PMD-sticker wordt geplakt. Zit de PMD-sticker op de container? Dan is de container vanaf dat moment alleen nog te gebruiken voor PMD. (zie foto)

Voor wie
De ondergrondse verzamelcontainers containers bij hoogbouw zijn alleen toegankelijk voor de bewoners. Zij gebruiken hiervoor hun milieupas.
De sorteerstraten bij winkelcentra (voor glas, textiel, papier en PMD) zijn voor iedereen toegankelijk.

In de folder PMD in centrum Emmen vindt u de overzichtskaart en de wel/niet-lijst PMD.

Voorbeeld van de opstelling van ondergrondse containers bij hoogbouw. Links een restafvalcontainer, rechts een PMD-container.

2018-08-22T08:51:15+01:00