We willen meer verpakkingsglas inzamelen. Daarom: Glas. Scheidt u mee?

Dit jaar gaat de gemeente Emmen, samen met Area en andere organisaties zoals Nedvang, inwoners nadrukkelijker betrekken bij het scheiden van afval. Daarom start in januari de campagne Glas. Scheidt u mee? Hiermee wil de gemeente bereiken dat inwoners álle glazen potjes en flesjes in de glasbak doen. Schaatskampioen Gianni Romme en wethouder René van der Weide geven zaterdag 20 januari om 12.00 uur het startsein en verrichten de opening van de sorteerstraat bij winkelcentrum Emmermeer.

Inwoners in Emmen leveren nu jaarlijks gemiddeld veertien kg verpakkingsglas in. Daarnaast belandt nog twaalf kg glas bij het restafval. Wethouder René van der Weide: “Dat is zonde. Glas dat in het restafval terechtkomt, is niet meer recyclebaar. Daarmee gaan waardevolle grondstoffen als kalk, zand en soda verloren. Het verwerken van afval kost bovendien meer geld en energie dan de recycling van glas. Daarom willen we inwoners betrekken bij onze doelstelling om zoveel mogelijk glas te scheiden.”

Opening sorteerstraten  op zaterdag 20 januari
De glascampagne start met de officiële opening van de sorteerstraten in de gemeente Emmen . Op zaterdag 20 januari verricht wethouder René van der Weide de openingshandeling  van de sorteerstraat bij winkelcentrum Emmermeer (Middenhaag). Namens Nedvang zal schaatskampioen en glascoach Gianni Romme een certificaat uitreiken aan de gemeente met daarop de te behalen doelstelling in de inzameling van glas in 2018.

Gratis tas voor bezoekers
Bezoekers van de sorteerstraat in Emmermeer ontvangen zaterdag een gratis glastas en een handige glasflyer. Verder worden aan het winkelend publiek vragen gesteld over het scheiden van glas. Hiermee wil de gemeente meer inzicht krijgen in eventuele knelpunten bij bewoners. Aan de hand daarvan gaat de gemeente de glascampagne 2018 verder uitwerken.

Naar honderd kilo restafval
De vernieuwde sorteerstraten zijn te vinden nabij alle grotere winkelcentra in de gemeente Emmen.  Op de locatie staan containers voor textiel, papier en pmd. In Emmen is de hoeveelheid restafval in 2017 voor het eerst gedaald.  De hoeveelheid restafval is nu nog rond de 250 kilogram per jaar. De gemeente wil dat dit in 2020 nog maximaal honderd kilogram is.

De campagne Glas. Scheidt u mee? is tot stand gekomen in samenwerking met Nedvang.

2018-01-18T15:10:25+01:00