Afval in Emmen 2017-02-02T16:41:19+01:00

Over de veranderingen in afval in Emmen

In de maanden oktober, november en december en in 2017 verandert de manier waarop we in de gemeente Emmen met afval omgaan. Elk huishouden in de laagbouw ontvangt een nieuwe grijze container voor restafval, met een lichtgrijze deksel. De oude grijze container krijgt een PMD-sticker en wordt PMD-container: voor de inzameling van Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons. De inzameling van PMD met zakken gaat stoppen. Hier leest u alles over deze veranderingen.

Bewoners van appartementengebouwen krijgen te maken met nieuwe, ondergrondse containers voor restafval en soms met een nieuwe (ondergrondse) container voor PMD.

Verder worden nabij winkelcentra in de gemeente Emmen twaalf extra sorteerstraten geplaatst. Hier kunt u glas, papier, plastic en textiel kwijt. Daarnaast is er een recyclezuil voor lege batterijen, spaarlampen, inktcartridges, oude mobiele telefoons en opladers en kleine elektrische apparaten. In de wijken Bargeres en Rietlanden staat al zo’n sorteerstraat.

Waarom veranderingen?

Op dit moment wordt ongeveer de helft van het afval gescheiden ingezameld. In de gemeente Emmen kennen we de huis aan huis inzameling van restafval (grijze container) en GFT (groene container) en de inzameling van de plastic zakken voor PMD. Dit afval wordt gerecycled tot nieuwe grondstoffen. De gemeente wil nu ook die andere helft gaan recyclen. Dit is beter voor het milieu. De gemeente Emmen wil een schone en duurzame gemeente worden. Ook verplicht de landelijke overheid de gemeenten om werk te maken van betere afvalscheiding. Scheiden betekent daarnaast dat minder restafval wordt aangeboden. Hierdoor blijven de kosten van afval beheersbaar.

Wat verandert er voor bewoners in de laagbouw?

Woont u in de gemeente Emmen en niet in een appartementengebouw? Dan krijgt u te maken met de volgende veranderingen:

  • U ontvangt een nieuwe, grijze container met lichtgrijze deksel voor restafval;
  • Uw huidige grijze container krijgt een PMD-sticker. Vanaf dat moment is deze container te gebruiken voor de inzameling van PMD.
  • De inzameling van PMD met de oranje plastic zakken gaat stoppen.

Wat verandert er niet?

  • De inzamelfrequentie. U kunt uw restafval, GFT en PMD net zo vaak blijven aanbieden als u gewend bent. Raadpleeg hiervoor uw afvalkalender.
    (plaatje toevoegen zoals in de folder: RESTAFVAL/GFT/PMD)
  • De afvalstoffenheffing. Voor de extra container hoeft u niet extra te betalen. Ook niet via de afvalstoffenheffing. De gemeente verwacht dat straks meer PMD wordt gescheiden en minder restafval wordt ingezameld. Met de extra opbrengsten (voor PMD) en de lagere kosten (voor restafval) kunnen de investeringen, zoals de nieuwe containers, worden betaald.

Vrijwilligheid PMD-container

Het gebruik van de PMD-container is vrijwillig. Veel inwoners hebben om deze container gevraagd. Wilt u de PMD-container echt niet? Neem dan contact op via telefoonnummer 0591 – 57 10 80. U krijgt nog steeds de nieuwe container voor restafval, maar er wordt een afspraak gemaakt wanneer de oude container bij u wordt opgehaald. U kunt uw PMD dan kwijt op de milieustraat van Area of bij een van de sorteerstraten.